Bibelstudierna hölls i Biblion av Ola Österbacka under tiden 11.3.2010–13.1.2011.