Bibelstudierna hölls i Biblion av Ola Österbacka under tiden 14.8.2008 – 25.2.2010.

Hesekiel