Predikan av Hans Ahlskog på bibelhelg i Biblion, Vasa, 17.3.2013. Tolkning till finska: Jesper Hansen. Joh 8.