Fråga:

Jesus lärde oss att be Fadern: Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Så bad man för ca 2000 år sedan, och så ber man fortfarande. Den bönen har alltså ännu inte gått i uppfyllelse, för då hade vi inte bett den. Frågan är, när den går i uppfyllelse. Och om uppfyllelsen är temporär eller evig.

Svar: 

Luthers lilla katekes lär oss på ett kortfattat och klart sätt hur denna bön går i uppfyllelse. Jesus har lärt oss be:

Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Vad betyder det?

Guds goda och nådiga vilja sker även utan vår bön, men vi ber i denna bön att den ska ske också hos oss.

Hur sker Guds vilja?

Guds vilja sker när han bryter och förhindrar alla onda planer och avsikter från djävulen, världen och vår syndiga natur, som inte tillåter att vi håller hans namn heligt och att hans rike kommer. Guds vilja sker också när han styrker och bevarar oss i sitt ord och tron ända till livets slut. Detta är hans goda och nådiga vilja.

Det är bra att börja med att lära sig denna förklaring utantill, upprepa den dagligen och låta förklaringen sjunka in i hjärtat så att undervisningen får börja påverka vårt medvetande, våra tankar, vår attityd och vilja. När våra tankar på det sättet börjar formas av den bibliska undervisningen blir det nog klart att frågan borde ha formulerats på annat sätt. Det är angeläget för människor i alla tider att be för att Guds vilja ska ske också hos dem. Det ska vi också göra och den tid kommer aldrig här på jorden när vi inte längre behöver be som Herren har befallt oss att göra. Varje dag i vårt liv är det högst angeläget att vi med denna bön ber att vi ska bli bevarade i Guds ord och tron ända till livets slut.

Stefan Hedkvist