Frågan har besvarats i Lutherska Bekännelsebrevet nr 19.

Fråga: Om djävulen säger Jesus i Joh. 8:44 (enligt FB): ” Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom.” Om översättningen ”har aldrig stått på sanningens sida” är korrekt, hur kan det då sägas, att djävulen har avfallit?

Kort svar: Det var inte en djävul som avföll utan en god ängel! Denne ängel blev den store förföraren Djävulen eller Satan som alltid är och förblir en lögnare. Han har aldrig stått på sanningens sida och kommer aldrig att göra det. (Seth Erlandsson)

Längre svar: Det Jesus undervisar i detta sammanhang är inte först och främst om djävulens ursprung, utan hur det kommer sig att Jesu åhörare inte tar emot Jesu ord utan istället är motståndare till Honom. Det förklaras med att de är djävulens barn och att djävulen ”varit en mördare från början och aldrig stått på sanningens sida”. 

Jesus anknyter här till syndafallet. När Gud just hade skapat människorna kom djävulen och förledde människan till synd. Djävulen gjorde detta genom att ljuga och det ledde till död – djävulen är en lögnare och en mördare. Det är syndafallet som också har gjort Jesu åhörare – och varje människa – till att vara Guds fiender av naturen. Genom att anspela på syndafallet, som åhörarna naturligtvis kände till, ger Jesus dem bakgrund till att förstå hur de kan vara djävulens barn (v.38,40,44), trots att de är ”Abrahams barn” (Joh 8:33,37). Alla människor behöver omvändas till sanningen genom Guds ord (Joh 8:31-32).

Att djävulen inte skapades ond, utan som en god ängel, förstår vi av 1 Mos 1:31, när hela Guds skapelseverk är färdigt: ”Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.” Först någon gång därefter faller djävulen och många andra änglar och allt är inte längre mycket gott. 

Poängen är alltså inte att djävulen skulle ha blivit skapad som en mördare och lögnare, utan att han har varit det från vår tidigaste historia, när han förledde människorna till synd. På liknande sätt kan ju Jesus säga att ”Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sade: ’Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött” (Matt 19:4-5), trots att skapelsen av människan inte var det första och att när väl människan skapades så skapades först mannen och sedan kvinnan. 

Men allt detta, skapelsen av människan på sjätte dagen och sammanfogandet av Adam och Eva till man och hustru samma dag, och även syndafallet, talar Jesus om som något som sker i ”början”. Det hör ju till det första som sker i mänsklighetens historia, detta som vi läser i 1 Moseboks första tre kapitel. (Anders Nissen)