Frågan besvarades i Lutherska Bekännelsebrevet nr 23.

FrågaI Jer. 51:39 och 57 talas det om ”evig sömn”. Har det med helvetet att göra, och i så fall hur kan man sova och plågas samtidigt?

Svar: Det är alltid viktigt att se detaljer i en text i sitt sammanhang. Jeremia 51 ger inte en beskrivning av helvetet utan handlar om Guds folks ärkefiende Babylon som Herren ska besegra. Profeten använder en rad bilder vid skildringen av Herrens totala seger över fienderna. Bl a liknas Babylons furstar, hjältar, visa och avgudar vid rytande, aggressiva lejon (v 38ff). Herren kommer att slakta dem som lamm, baggar och bockar (v 40). När det står ”de ska somna in i en evig sömn” betyder det att dessa vilddjurs förmåga att angripa och döda omöjliggörs för evigt. De kan lika lite som en sovande resa sig och fortsätta sin ödeläggande verksamhet. 

Om den slutliga domen och pinan i helvetet handlar bl a Upp 20:10, Matt 13:49–50; 25:46.

Seth Erlandsson