Denna fråga besvarades i Lutherska Bekännelsebrevet #25.

Fråga: I Kolosserbrevet 1 vers 20 står det att Gud skapade frid genom Jesu blod på korset både på jorden och i himlen. Att det skapades frid på jorden är lätt att förstå, men på vilket sätt skapades det frid i himlen? Var det genom att djävulen och hans änglar kastades ut ur himlen just då?

Svar: Frid i himlen betyder ju att Gud har frid, dvs. att hans vrede över synden är borta tack vare Jesu blod på korset. Eftersom det nu är frid mellan Gud och människor så finns friden både i himlen och på jorden.

I ett tidigare svar (bekännelsebrevet #20) berörs också händelsen då djävulen och hans änglar kastades ut ur himlen. Din betoning av tidpunkten, ”just då”, föranleder en komplettering. Två ställen hos Johannes belyser detta: Joh 12:31: ”Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut.” Upp 12:9: ”Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.”

Den hymn som sedan följer berättar att segern har vunnits genom Lammets blod och genom vittnesbördets ord.

Det är tydligt att tidpunkten hör samman med Jesu frälsningsverk. Jesus vann över djävulen dels genom sin seger i frestelsen och sitt syndfria liv (aktiv lydnad), och genom sitt oskyldiga lidande och sin död (passiv lydnad). Det var så som friden med Gud skapades både i himlen och på jorden.

Ola Österbacka