Frågan har besvarats i Lutherska Bekännelsebrevet nr 22.

Fråga: Jag har gått och funderat ifall det kan bli fel att ge dyra gåvor till pastorer. Jag tänker på att den gamla människan i oss kan se en möjlighet ”att köpa” den mannen, så att han eventuellt senare undviker att predika svåra ämnen/synder. Tänker på att vi måste bli medvetna på detta så att inte vår kyrka undergrävs på ett sånt sätt.

SvarTill att börja med kan vi säga att nästan alla jordiska egendomar kan användas till gott eller ont, och att nästan allt kan missbrukas. På så sätt blir det enkla svaret på din fråga ’ja’. Så skulle det kunna bli. Men låt oss titta närmare på den farhåga du beskriver.

En princip som Bibeln återkommer till på flera ställen är den om att var och en som predikar Ordet bör understödjas av dem som får ta del av hans tjänst. Här kan vi nämna 1 Timoteusbrevet 5:17,18: ”De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Skriften säger: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön.” Aposteln Paulus talar om det rimliga i att en församling understödjer sin pastor, även ekonomiskt. För oss som har små församlingar är det intressant att lägga märke till att det inte står något om hur mycket en modern församling bör avlöna sin pastor, bara att den bör göra det. Som församlingsmedlem är det viktigt att i sammanhanget tänka på att vi skänker pengar till församlingens verksamhet (inklusive ev. ersättning till dess kallade arbetare) inte för att vi tycker att en viss person är duktig, utan för att vi vill skänka av det vi har till Gud, Hans kyrka och Ordets predikan.

Din fråga verkar dock inte gälla ett regelbundet stöd, eller månadslön, utan enstaka gåvor. Det är inte fel att skänka gåvor om motivet är tacksamhet. Vi kan läsa om hur Maria, Lasarus syster, smörjer Jesu fötter med dyrbar olja (Joh 12) och om hur Judas ifrågasätter om det verkligen var ett klokt sätt att använda en dyrbar resurs. Kunde inte oljan sålts så att man kunde använda pengarna till något annat? Men Jesus tar Maria i försvar och vill inte att Judas ska missunna henne att få visa sin kärlek på detta sätt. Även dyra gåvor kan alltså vara behagliga i Guds ögon om motivet är det rätta.

Samtidigt ser vi av Bibelns undervisning att Gud har sett den fara du talar om. Herren talar till Mose och ger honom instruktioner om hur han vill att Hans folk ska handla. Gud säger: ”Du skall inte handla orätt när du dömer. Du skall inte hålla med någon för att han är fattig och du skall inte vara partisk för den som har makt. Du skall döma din nästa med rättvisa” (3 Mos 19:15). Det uppdraget är naturligtvis extra viktigt för en församlingsledare. Pastorn får inte ha anseende till person, utan ska behandla alla rättvist

Sammanfattningsvis kan vi säga att den som vill skänka en dyrbar gåva till sin pastor bör tänka på varför han eller hon gör det. Görs det av tacksamhet mot Gud så är det något mycket gott. Görs det med förhoppning om en gentjänst, som en muta, är det något mycket ont. För pastorn är det viktigt att fråga sig: Vad innebär det att ta emot den här gåvan? Kan jag ta emot den och ändå handla opartiskt i min kallelse, så som Gud uppmanat sina barn: ”Du skall inte förvanska rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor förblindar de visas ögon och förvrider de rättfärdigas sak” (5 Mos 16:19).

Peter Öman