Denna fråga har besvarats i Lutherska Bekännelsebrevet #26.

Fråga: Handlar Matt. 24:40-41 och 1 Tess. 4:17 om samma händelse?

Svar: Ja, både i Matteus kapittel 24 og i 1 Tess 4 handler det om det som skal hende på den ytterste dagen, ved Herren Jesu gjenkomst, når Menneskesønnen skal ”komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre” (Matt 24,30-31).

Det er ufattelige, store ting som skal skje, så vi må ikke forvente at vi her og nå skal forstå alle detaljer. Gud kan gjøre uendelig mye mer enn det vi forstår. Men Bibelen lærer klart at på den dagen skal alle døde stå opp, både de troende og de ikke-troende. De troende skal da ”bli rykket bort i skyene for å møte Herren i luften”, inkludert de troende som fortsatt var i live på jorden da basunen lød (1 Tess 4,17). Når disse skal ta imot Jesus med glede og jubel, kan de ikke-troende ikke få være med: To menn skal være ute på markene; ”én blir tatt med, én blir igjen” (Matt 24,40). Jesus understreker her at vi må være forberedt, for når den dagen plutselig kommer som en tyv om natten er det for sent å tenke seg om eller å snakke med sidemannen om trosspørsmål.

På den ytterste dagen kommer ting til å skje fort, ”på et øyeblikk” (1 Kor 15,52), og alle mennesker, både troende og ikke-troende, skal fram for Guds domstol (Joh 5,28-29). Ettersom de troende er blitt tilregnet frelseren Jesu rettferdighet og hellighet, av bare nåde, ved troen, så er de allerede på forhånd frikjent av Gud.

Om disse ytterste tingene råder det dessverre mye forvirring i ulike kristne miljøer. De to bibelstedene du nevner i spørsmålet ditt er ofte blitt mikset inn når man har konstruert diverse lærer om et ”tusenårsrike”. En del har for eksempel tenkt seg en ”hemmelig bortrykkelse” av de troende, på et tidspunkt før Jesu gjenkomst, og at de ikke-troende fortsetter å leve her for en tid. Men dette er ubibelske fantasier. Ut fra sammenhengen i tekstene er det helt klart at bortrykkelsen som nevnes skal finne sted ved Herrens gjenkomst på verdenshistoriens siste dag, åpent og uten hemmeligheter.

Tips for videre lesning: 
På internett (Logosmappen) ligger boken Hoppets bekännelse av Ola Österbacka, der kapittel 9.2 handler om ”De yttersta frågorna, Kristi återkomst”.
Se også boken ”Frågor och svar om Bibeln” av Seth Erlandsson (Biblicums Förlag), med god undervisning om disse tingene.

Tor Jakob Welde