Denna fråga besvarades i Lutherska Bekännelsebrevet #29.

Fråga: Enligt Joh. 5:24 kommer ”Kristi bröder” inte att ställas inför domen. De är redan hos Herren enligt Matt. 24:40–41 och 1 Tess. 4:16–17. I Matt. 25:31-46 samlas ”alla folk (ethnos)” inför domstolen. Är ”Kristi bröder” då redan hos Herren? Alltså: inträffar uppfyllelsen av Matt. 24:40–41 först och uppfyllelsen av Matt. 25:31–46 därefter?

Svar: Då Jesus i Matt 24 berättar om sin återkomst jämför han med Noas tid. Floden kom plötsligt och ryckte bort alla som inte hade fått sin tillflykt till arken. Så ska det också vara när Jesus kommer tillbaka. Människor vet inte dagen eller stunden, utan i ett nu kommer han, och det ska inte ske hemligt som några menar utan synligt för alla. Varje öga ska se honom (Upp 1:7). Poängen är att det sker mitt under det att människorna utför sina vanliga sysslor.

1 Tess 4:16–17 svarar på en missuppfattning – att de som lever när Jesus kommer ska ha företräde över dem som insomnat tidigare. Paulus hänvisar till ett ord från Herren. I det ögonblick när basunen ljuder som tecken på att Jesus kommer tillbaka, hörbart för alla och ingalunda hemligt, ska de som har dött i Kristus uppstå. Därefter ska de som lever ryckas upp bland skyar för att så förenas med de avsomnade som nu fått tillbaka sina kroppar, och alla ska få vara tillsammans med Herren.

I det här sammanhanget sägs ingenting om dem som inte tror. Ingen kan därför påstå att de ska bli kvar och leva vidare på jorden. Inte heller Matt 24 ger orsak till det, för att lämnas kvar i en katastrof slutar bara med att man går under.

I Joh 5:24 säger Jesus att den som tror har evigt liv. ”Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.” Lägg märke till Folkbibelns översättning ”drabbas inte av domen”. Den uttrycker att den som lever i tron inte drabbas av domen trots att han står inför domaren. Detta sker tack vare Jesu gärning som räknas syndaren till godo i ”det saliga bytet”. Därmed är han rättfärdig och kan inte fällas i någon dom. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus(Rom 8:1).

Domen har redan gått över Jesus som blev dömd i vårt ställe. Vi som tror behöver inte vänta tills Jesus kommer tillbaka – vi är redan tillsammans med Jesus.

Frågan gäller om denna ”dom” är samma händelse som Jesus talar om i Matt 25 och som vi kallar ”yttersta domen”. Där kommer ju fåren att stå inför Jesus på ena sidan, medan getterna står på den andra. Alltså är också fåren med vid denna yttersta dom.

Vi vet av Jesu ord att denna domshändelse sker ”när Människosonen kommer”. De som står på Jesu högra sida är redan före denna händelse frikända tack vare Jesu ställföreträdande gärning, för den tillräknas redan här i tiden genom tron. Därmed står de under hans beskydd och är ”hos Herren”. Denna saliga tillvaro fortsätter efter att Jesus kommit och när våra kroppar antingen uppstått (de som avsomnat) eller förvandlats (de som lever kvar), och den kommer att vara i evighet. Den bekräftas genom den slutliga kallelsen: Kom, ni min Fars välsignade och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse.

Då ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

Ola Österbacka