Församlingstjänare

Botvid Lindström

Styrelsens ordförande
E-post Botvid Lindström

Vald till styrelsens ordförande 8.4.2018.

Söderholmsvägen 124
68530 LEPPLAX
Tfn +358 40 7527534

 

Hans Ahlskog

Kantor och lärare
E-post Hans Ahlskog

Insattes som församlingens kantor och lärare 31.10.2010. Medverkar med predikan och föredrag. Är även kassör i styrelsen.

Adress: Lepplaxvägen 186, FI-68530 LEPPLAX
E-post: hans.ahlskog(snabel-a) sanktjohannes.info
Tfn: +358 44 796 6238

Øyvind Edvardsen

Pastor
E-post Øyvind Edvardsen

Den 1 augusti 2013 tillträdde Øyvind Edvardsen som pastor. Han blev prästvigd den 29 augusti 2010 och har tjänstgjort i två församlingar i Lutherska bekännelsekyrkan i Norge. Han ansvarar i första hand för gudstjänster i Pedersörenejden.

Installerades som pastor den 4 augusti 2013. Arbetar på deltid.

Adress: Ahlströmsgatan 21 A 4, 68600 Jakobstad
E-post: oyvind.edvardsen (snabel-a) sanktjohannes.info
Telefon: +358 44 358 3598

David Åkerlund

Pastor
E-post David Åkerlund

Den 25.3.2017 ordinerades David Åkerlund till pastor.

Adress: Kvarnbacksgatan 5 b 27, FI-68600 JAKOBSTAD
E-post: david.akerlund(snabel-a)sanktjohannes.info
Tfn: +358 40 580 3795

Ola Österbacka

Pastor, ansvarig för Logos förlag
E-post Ola Österbacka

Församlingens första pastor, ordinerad den 23 november 2008 i Biblion. Ansvarar för gudstjänster och bibelstudier främst i Vasa. Har huvudansvaret för församlingens webbplats och övrig information.

Har tidigare varit verksam som rektor för Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, projektledare för distansutbildningsprojekt och IT-specialplanerare vid Åbo Akademi/PF. Har privat firma, OF system, med databaser som verksamhetsområde.

Adress: Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 VASA
E-post: ola.osterbacka(snabel-a)sanktjohannes.info
Tfn: +358 50 339 6383