Den 20 maj 2000 höll pastor John Vogt en serie på tre föreläsningar i Evangeliska folkhögskolan i Vasa över detta ämne. Han var då verksam i LBK och Biblicum som WELS’ “friendly councellor”. Föreläsningarna användes under en tid som studiematerial i de nätcirklar som Föreningen Logos arrangerade. Här presenteras undervisningen i pdf-form.

  1. Gåvor för alla troende
  2. Grundläggningsgåvor och bekräftande gåvor
  3. Bestående gåvor för kyrkans bästa

Översiktligt schema