Øyvind Edvardsen kyrkoherde

Vid sitt sammanträde den 2 oktober 2013 beslöt församlingens styrelse att pastor Øyvind Edvardsen övertar föreståndaransvaret av Ola Österbacka, på dennes förslag. Han innehar ämbetstiteln kyrkoherde. Antalet gudstjänster i Lepplax bykyrka kommer att utökas till tre eller fyra per månad. Kyrkoherden leder även bibelstudier i Lepplax bykyrka varannan onsdag kl...

Fortsätt att läsa