Inlägg med etiketten ‘växande’

2 objekt

Girighet och verklig rikedom

av Ola Österbacka

Efter pingsten och trefaldighetssöndagen har vi nu kommit in i den tid som vi kunde beskriva som växandets tid för oss kristna. För oss nordbor stämmer den fysiska årstiden, med den härliga, grönskande naturen, perfekt in i kyrkoårets tema. Den Helige Ande är sänd för att påminna oss om allt det som Jesus gjort för […]

Förgängliga och oförgängliga skatter

av Ola Österbacka

Vi har nu kommit in i Trefaldighetstiden, den långa gröna tiden i kyrkoåret. Den tiden kommer bara att avbrytas av enstaka vita dagar (Johannes Döparens dag, Kristi förklarings dag, tacksägelsedagen och Mikaelidagen) och likaså enstaka röda dagar (Apostladagen, Reformationsdagen och Alla helgons dag). Trefaldighetstiden präglas av det andliga växandet i tron. Vi kan också säga att […]