Liturgin för predikogudstjänsterna motsvarar i stort sett den gamla handboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, antagen 1958 och reviderad 1968. Vi sjunger oftast ur den finlandssvenska psalmboken, men använder ibland också sånger ur Sionsharpan och Lova Herren. Från första advent 2015 har vi tagit i bruk en reviderad ordning. (Serie 2 som pdf)

Nedan återges liturgin med texter som församlingen läser eller sjunger.

1. INLEDNING
Ingångspsalm

2. SYNDABEKÄNNELSE OCH AVLÖSNING

Liturgen (L): Dagens inledningsord och uppmaning till syndabekännelse.

Församlingen (F): O du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus. Förbarma dig över mig, arma syndare, och se till mig i barmhärtighet, såsom du såg till Petrus, när han hade förnekat dig, och såsom du såg till synderskan i fariséens hus och till rövaren på korset. Ge mig din heliga nåd, så att jag som Petrus begråter mina synder, som synderskan av hjärtat älskar dig och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

F: Kyrie

Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

Avlösning

F: Tackvers

Nu himlen är upplåten för Jesus har oss sagt,
att han i mänskors händer har gett en sådan makt
att synden blir förlåten, i himmel och på jord.
Gud, hjälp att vi ej vänder oss från ditt löftesord.
(Mel: Jag lyfter mina ögon, psb 382)

3. VÄXELHÄLSNING OCH DAGENS BÖN

L: Herren vare med eder.
F: Så ock med din ande.
L: Låt oss bedja. Dagens bön.

4. TEXTLÄSNING

L: Första läsningen (GT eller psaltartext). Mellan textläsningarna sjunger vi en sångvers:

Skriv dig, Jesus, på mitt hjärta, du min konung och min Gud,
att ej lust, ej heller smärta, kunna ditt namn plåna ut.
Denna inskrift på mig sätt: Jesus ifrån Nasaret.
Den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära. (Lova Herren 597)

L: Andra läsningen (episteltext eller psaltartext)

Gradualpsalm

L: Evangelium.
Så lyder det heliga evangeliet.

F: Gud, tack för ditt heliga ord.

5. PREDIKAN OCH TROSBEKÄNNELSEN

Predikopsalm

Predikan

F: Trosbekännelsen

Den apostoliska trosbekännelsen (en äldre variant av den version som ingår i den äldre handboken):

Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare.
Och på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och därifrån skall komma till att döma levande och döda.
Och på den Helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.

Kollektpsalm

6. VÄXELHÄLSNING OCH LITANIAN

L: Sjunger eller läser bönerna
F: Deltar med svarssång
F: Fader vår

7. BENEDICAMUS OCH VÄLSIGNELSEN

L: Låt oss tacka Herren.
F: Herren vare tack och lov.

Välsignelsen

8. SLUTPSALM

9. SÄNDNING

Vi ber att gudstjänsterna ska bli till välsignelse och tjäna till Herrens ära.