Den 31 oktober 2017 har det gått 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten. Detta har firats på många sätt runt om i världen. Också vi vill fira. Det gör vi bland annat under en jubileumsdag i Lepplax bykyrka lördagen den 28 oktober. Program:

10:00 Gudstjänst i gammal stil – David Åkerlund
11:15 Föredrag, Rättfärdiggörelsen och nådemedlen – Øyvind Edvardsen
12:15 Lunch
13:15 Samtal och sång
14:00 Föredrag, Luthers bibelsyn – Hans Ahlskog
15:00 Kaffepaus
15:45 Föredrag, Reformationen under hot. Tiden efter Luther – Ola Österbacka

Översättning till finska ordnas – esitelmät käännetään suomeksi tai tulkataan paikan päällä.

På söndagen firas reformationsdagen med två gudstjänster.

  • I Lepplax bykyrka håller Øyvind Edvardsen predikogudstjänst kl 12.00.
  • I Vasa hålls en festgudstjänst kl 11.00 i Settlementcentrum, Villagatan 1. Ola Österbacka är liturg och predikan hålls av Juhani Viitala, SLT. Predikan hålls på finska men delas ut i svensk översättning. Efteråt kyrkkaffe.