Inspelningar med etiketten ’advent’

110 av 12 objekt

Predikan i Lepplax 2:a i advent: Luk 21:25-33

Predikan av Øyvind Edvardsen i gudstjänst i Lepplax bykyrka på andra söndagen i advent, 9.12.2018. Tema: Guds rike är nära. 25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i […]

Predikan på 2:a sönd i advent: Vänta tålmodigt på Herrens återkomst

med

Predikan av Ola Österbacka vid gudstjänst på andra söndagen i advent i Settlementcentrum, Vasa. Text: Luk 21:25-33. Tema: Vänta tålmodigt på Herrens återkomst. Hela gudstjänsten finns som videoinspelning (oredigerad) på Youtube. 25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets […]

Predikan 1. advent: Se, din konung kommer! Matt 21:1-9

med

David Åkerlunds predikan på första söndagen i advent i Settlementcentrum i Vasa, 2.12.2018. Text: Matt 21:1–9. Hela gudstjänsten finns som videofil (oredigerad) på Youtube. 1 När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar 2 och sade till dem: ”Gå in i byn där framför er. Där […]

Högmässa/predikan 2:a sönd. i advent

med

Predikan i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 10.12.2017, Øyvind Edvardsen. Predikotext: Luk 17:20–24. 20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, […]

Gudstjänst första sönd. i advent

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på första söndagen i advent  3.12.2017. Liturg: David Åkerlund, predikant: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Se, din konung kommer! Texter: Jes 62:10–12; Upp 19:5–9; Matt 21:1–9. Psalmer: 4; 144; 2; 1; 9; 7. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Luk 4:16–22. 16 Så kom han till Nasaret, där han hade […]

Gudstjänst 4 advent

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på fjärde söndagen i advent. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Juhani Viitala (på finska, svensk översättning i videofilmen och i pdf-filen). Predikotext: Matt 1:18–25. Följ och dela!

Gudstjänst i Lepplax 2 i advent

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka andra söndagen i advent, 4.12.2016 med temat Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Hebr 10:35-39. Hela gudstjänsten i följande ljudfil: http://sanktjohannes.info/wp-content/uploads/2016/12/161204_gudstjanst_lepplax.mp3 Följ och dela!

Familjegudstjänst 2. sönd. i advent i Vasa

Familjegudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på andra söndagen i advent. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Texter: Hebr 10:35–39; Mark 1:14–15. Predikan: Jesus har kommit, han kommer och han ska komma. Psalmer: 2:1–5; 12; 4; 2:6–7. Ljudfilen innehåller endast predikan. Pdf-länken innehåller sammandrag av predikan. Följ och dela!

Gudstjänst första advent

Gudstjänst i Biblion, Vasa, på första söndagen i advent, 29.11.2015. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema för gudstjänsten: Se, din konung kommer! Texter: Jer 33:14-18; Rom 13:11-14; Matt 21:1-9 (predikotext). Vi har på försök tagit i bruk en reviderad gudstjänstordning för serie 3 (pdf här). Psalmer: 4; 144; 2; 1; 6; 9. Följ och […]