Hybridgudstjänst på Marie bebådelsedag

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på Marie bebådelsedag kl 13.00 med Ola Österbacka via Zoom. Tema: Herrens tjänarinna. Söndagen uppmärksammar även att det är lidandets söndag, 5:e söndagen i fastan med temat Den förkastade Medlaren. Klockorna flyttas fram en timme till sommartid.

Fortsätt att läsa