Gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 13. Marie bebådelsedag. Øyvind Edvardsen.