Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på söndagen Septuagesima kl 11. Ola Österbacka. Förfastan inleds med temat Guds oförskyllda nåd.

Följ och dela!