Bibelhelg 23–25.9 i Lepplax och Vasa

Händelseinfo

  • fredag | 23.9.2022 till söndag | 25.9.2022
  • 18:00

En bibelhelg med Luke Wolfgramm från WELS ordnas 23–25 september. Tolkning ordnas. Programskiss (ändrad från tidigare information):

  • Fredag kl 18–20 i Lepplax bykyrka: Bibelstudier över 1 Tess, två lektioner à 45 min. Servering och samtal.
  • Lördag kl 12–16.00: Bibelstudierna fortsätter. Lepplax bykyrka. Tidtabellskiss: Två lektioner à 45 min, 14–14.30 kaffepaus, ytterligare två lektioner 14.30–16.
    Kl 18 mat och vuxenkväll. Tema: Den kristnes självkänsla.
  • Söndag kl 10.15 HHN. 11.00: Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa (Villagatan 1, Brändö). Liturg: Ola Österbacka, predikant: Juhani Viitala (på finska, tolkning). Efter lunch avslutas bibelstudieserien ca 13.15.

Möjlighet att delta via Zoom. Föredragen spelas in och läggs ut efter redigering. Gudstjänsten sänds direkt via Youtube.

Tidsschema fredag

Kopiera bilden och lägg in på sociala medier!

Följ och dela!