Bibelhelg 6–8 oktober

Händelseinfo

 • lördag | 7.10.2023 till söndag | 8.10.2023
 • 18:00

Tema: De två gåvorna. Gästtalare: Ingemar Andersson, kyrkoherde i Lutherska församlingen i Stockholmsområdet. Programskiss:

Fredag kl 18.30: Ungdomskväll, David Åkerlund. Brödhuset, Strangstigen 1, Kållby.

Lördag från kl 13, Lepplax bykyrka

 • Inlednings- och välkomstord
 • Ingemar Andersson: De två gåvorna, Joh 1:15–18
 • 13.45 Ola Österbacka: Introduktion till boken om brukspatron Adamsson (P P Waldenström) och hur den anknyter till läran om rättfärdiggörelsen
 • 14.15 Ingemar Andersson: Hur brukspatron Adamsson blev Abrahamsson
 • 14.45 Paus
 • ca 15.30 Ingemar Andersson: Brukspatron Adamsson och Waldenströms lära om försoningen (tvådelat föredrag, frågor och samtal)
 • ca 17 Lätt måltid
 • 18.00 Kvällssamling med sångstund, Hans Ahlskog: ”Vreden stillad, straffet efterskänkt”

Söndag, Settlementcentrum, Vasa

 • 10.15 HHN, David Åkerlund
 • 11.00 Gudstjänst, liturg: Ola Österbacka, predikant: Ingemar Andersson
  Catering-mat och kaffe (förhandsanmälan önskvärd)
 • 13.15 Ingemar Andersson: Guds ords betydelse för den kristna församlingen
Våra gäster, kyrkoherde Ingemar Andersson med hustrun Regina Priebe.
Följ och dela!