Hybridgudstjänst tredje söndagen efter påsk

Händelseinfo

  • söndag | 8.5.2022
  • 13:00

Gudstjänst på tredje söndagen efter påsk hålls både i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, och i Lepplax bykyrka. Gudstjänsten ordnas med hjälp av Zoom och projektion av videobild så att liturgin leds av David Åkerlund från Lepplax och predikan hålls av Ola Österbacka i Vasa. Tema: Guds folks hemlängtan.

Följ och dela!