Hjälp mig, Herre – trösteord när en älskad människa är nära döden av Richard E. Lauersdorf

Det finns knappast något ställe där vi känner oss mera hjälplösa än vid en älskads dödsbädd. Frågorna, rädslorna och känslorna hotar att bli oss övermäktiga och lämnar oss rådvilla vart vi ska vända oss.

Hjälp mig, Herre är en bok med 25 andakter skrivna särskilt för den som måste söka en väg framåt genom en störtflod av frågor och känslor när en älskad människa är nära döden. Varje andakt innehåller ett tröstande ord från Skriften, ett lättläst budskap och en stödjande bön. Boken leder hjärtan som är fulla av smärta till tröst i Guds Ord och till vår Frälsares kärleksfulla armar. Det är för att Gud känner oss och våra tankar som vi kan vädja till honom: Hjälp mig, Herre!

Av samme författare har även utkommit Med tårar i våra ögon – trösteord från Herren i sorgen över min käras bortgång, och Guds barn dör aldrig – ord av tröst när jag står inför livets slut.

 

Pris: 5 €, fem ex. för 20 €. Anvisningar om beställning.

Ladda ner några provsidor (pdf)!