Med tårar i våra ögon – trösteord från Herren i sorgen över min käras bortgång av Richard E. Lauersdorf

Med en finstämd känslighet för alla känslor som väller över oss när vi sörjer visar boken hur Guds kärlek innesluter oss, också när vi lämnar kyrkogården med tårar i våra ögon.

Av samme författare har även utkommit Hjälp mig, Herre!  – trösteord från Herren när en älskad människa är nära döden, och Guds barn dör aldrig, ord av tröst när jag står inför livets slut.

Pris: 5 €, fem ex. för 20 €. Anvisningar om beställning.