Under förra delen av 2010-talet lade vi ut en del predikningar i bloggform på Forum Johanneum. För att underlätta sökningen har vi här sammanställt ett register, sorterat efter helgdag. Längst nere finns några andakter och föredrag som också publicerats på samma plats. Bland blogginläggen finns också svar på frågor, inlägg som publicerats på andra ställen och kolumner, som inte ingår i registret nedan.

 

Första söndagen i advent
Luk 4:16–22, Frihet för de fångna, Ola Österbacka 27.11.2011
Jes 62:10–12, Under Guds baner, Ola Österbacka 2.12.2012
Luk 10:23–24, Profeftiornas fullbordan, Ola Österbacka 1.12.2013

Andra söndagen i advent
Mal 4:1–2,5–6, Bida tåligt Herrens tillkommelse, Hans Ahlskog 4.12.2011

Tredje söndagen i advent
Gal 3:23–29, Guds pedagogik, Ola Österbacka 11.12.2011
Rom 15:4–9, Guds Ord röjer väg för Jesus, Ola Österbacka 16.12.2012
Jes 56:1–7, Herrens vägröjare, Ola Österbacka 15.12.2013
Luk 3:1–6, Herrens vägröjare, Ola Österbacka 14.12.2014

Juldagen
Finns det rum? Ola Österbacka 25.12.2011
Herdarna och Jesusbarnet, David Åkerlund 25.12.2012
Frid på jorden, Ola Österbacka 25.12.2014

Söndagen efter jul
Luk 2:33–40, Guds barns trygghet, Ola Österbacka 30.12.2012
Luk 12:32, Guds barns trygghet, Ola Österbacka 29.12.2013

Nyårsafton
Klag 3:22–26, Herrens barmhärtighet har inte tagit slut, Ola Österbacka 31.12.2012

Nyårsdagen
Luk 2:21, I Jesu namn, Ola Österbacka 1.1.2012
Jes 43:1–3a, I Jesu namn, Ola Österbacka 1.1.2014

Trettondagen
Joh 8:12, Predikan på trettondagen, Hans Ahlskog 8.1.2012
Ps 72:1–3,10–14, Messias, vår store kung, Ola Österbacka 6.1.2013
Joh 8:12, Jesus, världens ljus, Hans Ahlskog 6.1.2014

Första söndagen efter Trettondagen
Matt 3:13–17, Vad betyder detta dop? Ola Österbacka 13.1.2013
1 Tim 4:1–5, Allt som Gud har skapat är gott, Øyvind Edvardsen 12.1.2014

Andra söndagen efter Trettondagen
Joh 2:1–11, Jesus helgar hemmet, Ola Österbacka 20.1.2013
1 Tim 4:6–16, Övning i gudsfruktan, Øyvind Edvardsen 19.1.2014
Joh 4:5–26, Jesus som själavårdare, Ola Österbacka 19.1.2014

Tredje söndagen efter Trettondagen
2 Kung 5:1–15, Jesus skapar tro, Ola Österbacka 22.1.2012

Fjärde söndagen efter Trettondagen
Matt 14:22–33, Jesus hjälper i nöd och fara, Ola Österbacka 29.1.2012

Kyndelsmässodagen
Joh 1:16–18, Mose och Kristus, Ola Österbacka 2.2.2014

Femte söndagen efter Trettondagen
Matt 13:1–9, Sådd och skörd, Hans Ahlskog 9.2.2014

Tredje söndagen före fastan, Septuagesima
Fil 3:7–14, Vinst och förlust i Guds rike, Ola Österbacka 5.2.2012
Rom 3:19–26, Oförtjänt nåd, Hans Ahlskog 27.1.2013
Matt 19:27–30, Nådelön, Ola Österbacka 16.2.2014

Andra söndagen före fastan, Sexagesima
2 Pet 1:20–21, Guds ord, Hans Ahlskog 12.2.2012
Luk 8:4–15, Såningsmannen, Ola Österbacka 3.2.2013
1 Kor 1:20–25, Guds dårskap, Ola Österbacka 23.2.2014

Fastlagssöndagen
Luk 18:31–43, Öppnade ögon, Ola Österbacka 10.2.2013
Joh 12:25–33, Guds kärleks offerväg, Ola Österbacka 2.3.2014

Första söndagen i fastan
Ps 91:1–5,11–13, Fullgott beskydd, Ola Österbacka 26.2.2012
Matt 4:1–11, Jesu seger över frestelserna, Ola Österbacka 17.2.2013

Andra söndagen i fastan
Hebr 5:7–9, Vår kämpande ställföreträdare, Ola Österbacka 4.3.2012
Jes 38:1–8, Den kämpande tron, Ola Österbacka 16.3.2014

Fjärde söndagen i fastan, Midfastosöndagen
Joh 6:48–57, Livets bröd, Ola Österbacka 18.3.2012
Joh 6:1–15, Livets bröd, Ola Österbacka 10.3.2013

Femte söndagen i fastan
Ef 2:12–16, Skiljemuren är nedbruten, Ola Österbacka 6.4.2014

Marie bebådelsedag
Luk 1:46–55, Herrens tjänarinna, Ola Österbacka 25.3.2012

Palmsöndagen
Joh 11:47–57, En för alla, Ola Österbacka 1.4.2012
Joh 12:1–8, Att ära Jesus är aldrig för dyrt, Ola Österbacka 13.4.2014

Långfredagen
Joh 19:28–30, Fullbordat, Hans Ahlskog 6.4.2012

Påskdagen
1 Kor 5:7–8, Påskalammet och surdegen, Ola Österbacka 8.4.2012
Hes 37:1–5,12–14; Döden vänds till liv, Ola Österbacka 31.3.2013
Joh 20:1–10, Han är uppstånden! Ola Österbacka 20.4.2014

Första söndagen efter påsk
2 Mos 14:10–11,13–16,21–22; Undret i Röda havet, Ola Österbacka 7.4.2013

Andra söndagen efter påsk, Herdesöndagen
Hes 34:11–16, Herren är min herde, Ola Österbacka 22.4.2012
1 Pet 2:21–25, Föredöme och Frälsare, Ola Österbacka 14.4.2013
Psalm 23, Herren är min herde, Hans Ahlskog 4.5.2014

Tredje söndagen efter påsk
Joh 17:6–8, Jesu utvalda brud, Ola Österbacka 11.5.2014

Fjärde söndagen efter påsk
Joh 15:10–17, Den fullkomliga glädjen, Ola Österbacka 6.5.2012
Joh 17:11–17, I världen, men inte av världen, Ola Österbacka 18.5.2014

Femte söndagen efter påsk, Bönsöndagen
Luk 11:1–13, Piska och morot i Guds rike, Ola Österbacka 13.5.2012

Kristi himmelsfärds dag
Mark 16:14–20, Oppdrag og avskjed, Øyvind Edvardsen 24.5.2012

Sjätte söndagen efter påsk
Joh 15:26–16:4, Den utlovade Hjälparen, Ola Österbacka 12.5.2013

Pingstdagen
Apg 2:36–41, Själar läggs till Guds barnaskara, Hans Ahlskog 27.5.2012
Joh 14:23–29, Vad Anden lär och ger, Ola Österbacka 19.5.2013

Trefaldighetssöndagen
Matt 28:18–20, Det stora uppdraget, Ola Österbacka 3.6.2012
Joh 3:1–15, Den Treenige ger liv, Ola Österbacka 26.5.2013
Joh 15:1–9, Vinstocken och grenarna, Ola Österbacka 15.6.2014

Första söndagen efter Trefaldighet
1 Tim 6:6–12, ”Lite till”, eller om att börja i rätt ända, Ola Österbacka 10.6.2012
Luk 12:13–21, Att vara rik inför Gud, Øyvind Edvardsen 22.6.2014

Andra söndagen efter Trefaldighet
Fil 2:12–16, Vår förmåga och Guds, Ola Österbacka 9.6.2013

Tredje söndagen efter Trefaldighet
Jer 6:16–21, Fråga efter de urgamla stigarna, Hans Ahlskog 24.6.2012

Fjärde söndagen efter Trefaldighet
Ps 13:2–6, Rättfärdighet och barmhärtighet, Ola Österbacka 1.7.2012
Luk 6:36–42, Rättfärdighet och barmhärtighet, Ola Österbacka 23.6.2013

Femte söndagen efter Trefaldighet, Apostladagen
Joh 1:45–51, Kom och se! Ola Österbacka 20.7.2014

Sjätte söndagen efter Trefaldighet
Jak 2:8–13, Kärlekens lag, Ola Österbacka 15.7.2012
Matt 5:20–26, Kärlekens lag, Ola Österbacka 7.7.2013

Sjunde söndagen efter Trefaldighet, Kristi förklarings dag
Joh 13:31–32, Människosonens härlighet, Ola Österbacka 3.8.2014

Åttonde söndagen efter Trefaldighet
Jer 23:16–20, Sanning och sken, Ola Österbacka 29.7.2012
Matt 7:15–21, Falska profeter, Ola Österbacka 21.7.2013

Nionde söndagen efter Trefaldighet
Luk 16:10–15, Goda förvaltare av Guds nåd, Ola Österbacka 5.8.2012
Matt 10:16–22, Som får bland vargar, Ola Österbacka 17.8.2014

Tionde söndagen efter Trefaldighet
Matt 11:20–24, Besökelsetider, Ola Österbacka 12.8.2012
1 Tim 1:12–17; Kallad till nådens tjänst, Øyvind Edvardsen 4.8.2013

Elfte söndagen efter Trefaldighet
Matt 23:1–12, Självprövning och beröm, Ola Österbacka 19.8.2012
1 Tim 1:1–11,18–20; Förmaningar från ett rent samvete, Øyvind Edvardsen 11.8.2013
Matt 21:28–31, Jesus predikar lag och evangelium, Ola Österbacka 31.8.2014

Tolfte söndagen efter Trefaldighet
Jer 1:4–10, Kallelsen att öppna munnen, Hans Ahlskog 26.8.2012
2 Kor 3:4–9, Dödens ämbete och Andens ämbete, Ola Österbacka 18.8.2013
1 Pet 3:8–17, Våra ord, Hans Ahlskog 7.9.2014

Trettonde söndagen efter Trefaldighet
Gal 6:9–10, Vår nästa, Hans Ahlskog 2.9.2012
1 Tim 2:1–7, Fullkomlig insikt, Øyvind Edvardsen 25.8.2013

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet, Tacksägelsedagen
Ps 147:3–11, Tacksamhet, Ola Österbacka 1.9.2013
Joh 5:1–14, Den sjuke vid Betesdadammen, Ola Österbacka 21.9.2014

Femtonde söndagen efter Trefaldighet
Matt 6:19–24, Den goda delen, Ola Österbacka 16.9.2012
Nattvardens sakrament, temapredikan av Øyvind Edvardsen 8.9.2013

Sextonde söndagen efter Trefaldighet
Luk 7:11–16, Jesus ger liv, Ola Österbacka 15.9.2013

Mikaelidagen
Matt 21:14–16, Barnens lovsång – den rätta lovsången, Ola Österbacka 30.9.2012
Upp 12:7–12, Seger i striden, Ola Österbacka 29.9.2013
Upp 12:7–12, Seger på grund av Lammets blod, Øyvind Edvardsen 29.9.2013
Ps 103:19–22, Änglarna som Guds tjänare, Ola Österbacka 5.10.2014

Adertonde söndagen efter Trefaldighet
Matt 6:27–34, Det viktigaste i livet, Hans Ahlskog 7.10.2012
Matt 13:44–46, Skatten och pärlan, Ola Österbacka 23.10.2011

Nittonde söndagen efter Trefaldighet
Joh 7:40–52, Andlig kamp, Ola Österbacka 14.10.2012
Rom 10:1–13, Trons rättfärdighet –inte lagens, Ola Österbacka 19.10.2014

Reformationsdagen
2 Kor 1:18–22, Guds löften är fasta, Ola Österbacka 30.10.2011
Joh 8:31–36, Sanningen skall göra er fria, Øyvind Edvardsen 27.10.2013
Matt 16:13–19, Hur kan jag finna en nådig Gud? Hans Ahlskog 2.11.2014

Tjugonde  söndagen efter Trefaldighet
Matt 25:14–30, Kallelsens allvar, Ola Österbacka 6.11.2011
1 Tim 2:8–15, Stillhet och goda gärningar, Øyvind Edvardsen 13.10.2013

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet
Ef 6:10–17, Vapenrustningen, Ola Österbacka 20.10.2013
1 Tim 3:1–7, Den goda uppgiften, Øyvind Edvardsen 20.10.2o13

Alla helgons dag
Hebr 11:13–16, Gäster och främlingar – Guds helgon, Hans Ahlskog 6.11.2011
Upp 22:1–5, Livets vatten, livets träd och livets ljus, Ola Österbacka 4.11.2012
Matt 5:1–12, Helgonens salighet, Ola Österbacka 3.11.2013
Matt 5:13–16, Salt och ljus, Ola Österbacka 3.11.2014

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet
Dan 2:31–41,44; Riket som består, Ola Österbacka 11.11.2012

Tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet
1 Tim 3:8–16, Tjänare i den levande Gudens församling, Øyvind Edvardsen 10.11.2013

Söndagen före domsöndagen
Matt 24:36–44, Ingen vet dagen, Ola Österbacka 18.11.2012
Luk 12:35–40, Var beredda! Ola Österbacka 16.12.2014

Domsöndagen
Jes 61:1–3, Yttersta domen, Hans Ahlskog 25.11.2012
Yttersta domen, Ola Österbacka 24.11.2013

 

Andakter och föredrag

Simul Justus et Peccator, Hans Ahlskog, vid LBK:s sommarkonferens 2012
Bägaren, David Åkerlund; morgonandakt på SLT:s sommardagar i Utajärvi 7.7.2012
Joh 10:1–16, Jesus är den gode herden; predikan på bibelhelg av Ola Österbacka 16.3.2013
Joh 11:17–27, Jesus är uppståndelsen och livet; predikan på bibelhelg av Ola Österbacka 16.3.2013
Förlåtelsens budskap, föredrag av Øyvind Edvardsen 5.10.2013
Förlåtelse i praktiken – Nyckelmakten och bikten, föredrag av Øyvind Edvardsen 5.10.2013
Tron och det kristna livet, föredrag av Ola Österbacka 6.10.2013
Joh 1:1–4, Livets Ord, Ola Österbacka, adventsandakt 19.12.2013

Gudstjänst på sextonde söndagen efter Trefaldighet 24.9.2023 kl 13 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund, liturg, och Peter Öman, predikant. Tema: Frigjorda från träldomen under förgängelsen. Texter: Ps 86:12–16; Jes 26:15–19; 2 Kor 4:7–14; Joh 11:21–45. Psalmer: 304:1–4; 145; 300; 206; 304:5–10; 305. Predikotext: Luk 7:11–16. Ljudfilen och lilla videon innehåller endast predikan.

Till inlägget

Hybridgudstjänst på femtonde söndagen efter Trefaldighet 17.9.2023 kl 13 i Lepplax bykyrka med Ola Österbacka via Zoom och kantor Hans Ahlskog. Tema: Den goda delen. Texter: Ps 86:4–11; 1 Kung 17:8–16 (predikotext); Apg 20:32–35; Luk 10:38–42. Psalmer: 363; 145; 379:1–5; 195; 324; 381. Ljudfilen och lilla videon innehåller endast predikan.

Till inlägget

Gudstjänst på tacksägelsedagen

Gudstjänst på tacksägelsedagen 10.9.2023 kl 13 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund och kantor Linda Snellman.  Tema: Tacksamhet. Texter: Ps 147:3–11; Jes 38:15–20; Rom 14:1–9; Joh 5:1–14 (predikotext). Festliturgi 3. Psalmer: 492; 144; 307; 200; LH 257; 306. Gudstjänsten börjar vid ca 11 minuter i videofilen. Predikan i ljudfilen (34:04).

Till inlägget

Predikan av Ola Österbacka på 13:e söndagen efter Trefaldighet 3.9.2023 i Settlementcentrum, Vasa. Predikotext: 1 Joh 4:7–10. Tema för predikan: Kärleken är lagens uppfyllelse. Psalminspelningar. Predikan finns även i ljudfilen och som pdf. Hela gudstjänsten finns i lilla videon (från ca 8 min). (Beklagas att liturgin blev stympad genom att Gloria och treenighetspsalmen föll bort.)

Till inlägget

Gudstjänst 12:e efter Trefaldighet

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på tolfte söndagen efter Trefaldighet 27.8.2023 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: Våra ord. Texter: Ps 71:6–20; Jer 1:4–10; Jak 3:2–12; Matt 12:33–37 (predikotext). Psalmer: 181; 173; 481; 476; LH 429; LH 594.  Ljudfilen och lilla videon innehåller endast predikan.

Till inlägget

Gudstjänst 11:e efter Trefaldighet

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på elfte söndagen efter Trefaldighet 20.8.2023 med David Åkerlund och kantor Linda Snellman. Tema: Självprövning. En kvartett medverkar med sång. Texter: Ps 113:2–8; Dan 9:4–6,16–19; Rom 7:14–25; Matt 21:28–31. Predikotext: Rom 7:14–25. Predikan finns i ljudfilen och lilla videon.

Till inlägget

Hybridgudstjänst i Lepplax bykyrka på tionde söndagen efter Trefaldighet med ämnet Besökelsetider. Ola Österbacka leder gudstjänsten och predikar via Zoom. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jer 18:1–10; Ps 33:12–10; Luk 4:23–30; Rom 11:17–24 (predikotext). Psalmer: Lova Herren 299; 145; LH 284; 202; 439; 285:6–10. Predikan i ljudfilen och som text, samt lilla videon.

Till inlägget