David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka 11.7.2021 över Matt 5:38–42. 38 Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. 39 Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. 40 Om någon vill dra […]

Till inlägget