Gudstjänst i Lepplax bykyrka på söndagen Septuagesima, 24.1.2016 kl 13. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog: Inspelning: David Åkerlund.

Tema: Guds oförskyllda nåd.

Texter: Jes 5:1-7; 1 Kor 9:24-27; Matt 20:1-16.
Psalmer: 353:1-5; 254; 258:1-5; 258:6-7; 351; 353:6

Ljudfilen här ovan innehåller endast predikan. Här är hela gudstjänsten: