Inspelningar med etiketten ‘bibelhelg’

10 objekt

Jesus är uppståndelsen och livet

Joh 11:17–27 När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och […]

Jesus är den gode herden

Joh 10:1-16 1 “Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och […]

Jesus är livets bröd

med

Johannes 6:24-36 24 När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. 25 De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” 26 Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Ni söker […]

Jesus är vinstocken

med

Predikan av Stefan Hedkvist på bibelhelg i Biblion, Vasa, 17.3.2013. Johannes 15:1-9: 1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den ska bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena […]