Kommentera

95 teser för det 21:a århundradet

Den 31 oktober 2017 hade det gått exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på slottskyrkodörren i Wittenberg. Därmed inleddes en serie händelser som hade världshistorisk betydelse och som vi känner under namnet reformationen.

För att fira minnet av reformationen har nya teser utformats av en grupp av 15 pastorer runt världen. De representerar Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen (på engelska CELC: Confessional Evangelical Lutheran Conference) som är en sammanslutning av 32 medlemskyrkor på sex kontinenter. S:t Johannes evangelisk-lutherska församling är med som associerad medlem i denna organisation och har deltagit i arbetet med teserna. Teserna antogs vid sommarens världsmöte i Grimma, Tyskland, den 29 juni 2017.

Dessa teser kan i vår egen utgåva laddas ner här: 95 teser som A5-häfte. I textform finns de här. Originalversionen på engelska finns här. En textversion finns på LBK:s webbplats. Teserna kan läsas på finska här.

Vid samma möte i Grimma lästes teserna in på olika språk av pastorer från olika kyrkor. En video sammanställdes av Bethany College Media Department. Där finns också kör- och unison sång. Videon kan ses och laddas ner här.

Den 28–29 oktober firade vi reformationen i Lepplax och Vasa. Inspelningar finns enligt följande:

Följ med reformationsföredrag i våra nordiska systerkyrkor via den sökbara databasen Oratio, som uppdateras efter hand. På fredag håller Stiftelsen Biblicum en jubileumsdag med tre föreläsningar.

Följ och dela!

Skriv en kommentar