Ola Österbackas predikan över Fil 3:7–14, plus och minus i Guds rike, den 31.1.2021. Dagens tema: Guds oförskyllda nåd. Denna predikan lästes in i efterhand, eftersom direktsändningen från Settlementcentrum av någon anledning avbröts just när gudstjänsten skulle börja och inspelningen inte kunde öppnas.

Till inlägget