Gudstjänst på septuagesima

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på söndagen septuagesima 28 januari 2024 med David Åkerlund och kantor Linda Snellman. Tema: Guds oförskyllda nåd. Texter: Ps 18:2-7; Jon 3:10-4:11; Fil 3:7-14; Luk 17:7-10. Psalmer: Lova Herrren (LH) 403; psb 173; LH 384; psb 199:1–4; LH 429; LH 412. Ljudfilen innehåller predikan. Gudstjänsten börjar vid ca 8′ i videon.

Till inlägget

Ola Österbackas predikan över Fil 3:7–14, plus och minus i Guds rike, den 31.1.2021. Dagens tema: Guds oförskyllda nåd. Denna predikan lästes in i efterhand, eftersom direktsändningen från Settlementcentrum av någon anledning avbröts just när gudstjänsten skulle börja och inspelningen inte kunde öppnas.

Till inlägget