David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka 12:e söndagen efter Trefaldighet över temat Våra ord. Matt 13:33–37: [Jesus sade:] 33 ”Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad […]

Till inlägget