Den kristna familjen: Bakgrund och nuläge i Norden