Familjegudstjänst på palmsöndagen

Familjegudstjänst i Lepplax bykyrka den 24 mars 2024 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog.

Texter: Ps 22:2-6; Joh 11:47-57. Psalmer: 73; 59; 87; 70. Predikan i ljudfilen.

Följ och dela!