Familjegudstjänst, Vår nästa

Familjegudstjänst på trettonde söndagen efter Trefaldighet 29.8.2021 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog.

Ljudfilen innehåller endast predikan. Tema: Vår nästa.

Följ och dela!