Förgängliga och oförgängliga skatter

Gudstjänst på första söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Vasa, 6.6.2021 med Ola Österbacka. Psalmackompanjemang från inspelningar.

Ljudfilen innehåller endast predikan, Dan 5.

Följ och dela!