Första Tessalonikerbrevet 7/7

Luke Wolfgramms avslutande bibelstudium, 1 Tess 5:12-28 samt sammanfattande ord och bön. Tolk: David Åkerlund. Settlementcentrum, Vasa, 25.9.2022.

Följ och dela!