Första Tessalonikerbrevet, 2/7

Luke Wolfgramms bibelstudium vid bibelhelg i Lepplax bykyrka den 23 september 2022. Tolk: David Åkerlund. Återblick på Paulus andra missionsresa. Kapitel 1.

Följ och dela!