Friluftsgudstjänst i Kållby 3:e sönd. efter Trefaldighet