Guds ord i nådemedlen – Skarpare än något tveeggat svärd