Gudstjänst 12:e efter Trefaldighet

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på tolfte söndagen efter Trefaldighet, 22.8.2021, med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: Våra ord.

Tyvärr drabbades sändningen av tekniska problem och inspelningsfilen delades i fyra delar. Den fil som länken leder till är sammanställd efteråt. Ljudfilen innehåller endast predikan. Predikotext: Matt 5:33–37.

33 Ni har också hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte svära falskt, och: Du ska hålla din ed inför Herren. 34 Jag säger er: Ni ska inte svära alls – varken vid himlen, för den är Guds tron, 35 eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store Kungens stad. 36 Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. 37 Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde.

Följ och dela!