Gudstjänst 17:e efter Trefaldighet

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 26.9.2021 på sjuttonde söndagen efter Trefaldighet. David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Tema: En kristen människas frihet.

Vi beklagar två avbrott i videoinspelningen. Predikan som finns i ljudfilen är hel.

Följ och dela!