Gudstjänst 6. efter Trefaldighet, Matt 5:17-19

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 19.7.2020 med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Kärlekens lag. Texter: Ps 28:1–2,6–9; 1 Sam 15:13–26; Hebr 12:18–25; Matt 5:17–19 (även predikotext).

Ljudfilen innehåller endast predikan. Tema för predikan: Lagen.

Följ och dela!