Gudstjänst andra söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst inför andra söndagen efter Trefaldighet 8.6 i Ojutjärvi lägercentrum, Kauhava, kl 18 med Ola Österbacka. Tema: Kallelsen till Guds rike.
Texter: Jer 6:16-19; Jak 1:2-8; Luk 9:51-62. Psalmer: Sionsharpan (SH) 223; 145; 409; 330; SH 464:1–6; 7–9.

Predikan inklusive text i mp3-filen.

Följ och dela!