Gudstjänst fjärde advent

Gudstjänst i Lepplax bykyrka den 19 december 2021, fjärde söndagen i advent. Ola Österbacka, kantor Linda Snellman. Tema: Herren är nära. Predikotext: Jes 40:9–11 (ljudfilen innehåller endast predikan). Den andra videon är en beskuren version av video med predikan.

9 Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft. Höj den utan fruktan, säg till Juda städer: ”Se, er Gud!”
10 Ja, Herren GUD kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. 11 Han vallar sin hjord som en herde, han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

Följ och dela!