Gudstjänst fjärde s e Trefaldighet

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på fjärde söndagen efter Trefaldighet 27.6.2021 med Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog.

Predikotext: Luk 13:1–5:

1 Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om galileerna vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Han svarade: ”Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick lida så? 3 Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de.

4 Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? 5 Nej, säger jag er. Men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt.”

Följ och dela!