Gudstjänst första söndagen i fastan

Gudstjänst på första söndagen i fastan den 18 februari kl 13.00 i Lepplax bykyrka med David Åkerlund. Kantor: Linda Snellman.
Tema: Jesu seger över frestelserna. Texter: 4 Mos 20:1-13; Hebr 4:15-16; Luk 10:17-20. Psalmer: 68:1–5; 371; 204; 373:9-11; 68:6-7.

Gudstjänsten börjar ca 10 min. inne i videon. Predikan i ljudfilen. Predikotext: Luk 10:17-20.

Följ och dela!