Gudstjänst första söndagen i fastan

Gudstjänst första söndagen i fastan. Tema: Jesu seger över frestelserna.
Liturg och predikant: David Åkerlund. Kantor: Hans Ahlskog.

Texter: 1 Mos 22:1–14; Jak 1:12–15; Matt 16:21–23 (predikotext). Psalmer: 161:1-3; 71; 161:5; 373:10 ;65:5. Predikan i ljudfilen.

Följ och dela!