Gudstjänst i Vasa 9:e efter Trefaldighet

Gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa på nionde söndagen efter Trefaldighet 1.8.2021 med Ola Österbacka och sång med stöd av tidigare inspelningar. Ljudfilen innehåller endast predikan över psaltartexten: Ps 119:97–98,103–105, ämne: Glädjen i förvaltningen.

Vi beklagar att direktsändningen  misslyckades.

Följ och dela!